Header image

Гради подобро

“Горчливиот вкус од лошиот квалитет останува и кога ќе се заборави слаткиот вкус од ниската цена.“ - Бенџамин Франклин

За нас

МН Инжинеринг Лабораторија е основана во Август 2018 година и сé до денес нуди услуги во областа за контрола на квалитет на градежните материјали. Млада компанија која ја стекна довербата на многу инвеститори низ целиот регион со обезбедување на совршенство, квалитет и прецизност.

Оваа компанија е основана со цел да им се даде на нашите клиенти уникатен бренд што гарантира контрола и прецизност, за да бараат квалитет и да се помогне да се постигне тоа. Во наше јадро, ние сме градежници, кои се обврзуваат да испорачаме супериорен квалитет во секој проект. Затоа ние сме посветени на секој проект од почеток до крајот на неговата изградба.

Ние се гордееме со професионалноста, компетентноста и интегритетот што ги носиме во секој градежен проект.

Ви благодараме за можноста да разговараме за МН Инжинеринг Лабораторија со вас. Ние го цениме вашиот сериозен интерес за нашата фирма за било кој од вашите идни градежни потреби.

Што правиме

Бетонска лабораторија

Не-деструктивно тестирање на бетон во градба со склерометар

Деструктивно тестирање на бетон во градба со вадење бетонски јадра

Дизајн на бетонска мешавина со претходно лабораториско испитување за сите типови бетон

Дизајн на бетонска мешавина за монтажни елементи

Целосно лабораториско и на лице место тестирање на свеж бетон - Конзистенција

Врши комплетно лабораториско и теренско тестирање на зацврстен бетон како јачина на притисок

Бетонски дизајн за сите типови структури во градежништво, градежништво и хидроградба

Програма за квалитетот на бетонските и армирано-бетонските конструкции за сите видови структури во градежништвото и хидроградба

Геомеханичка и теренска лабораторија

Претходно геотехничко лабораториско испитување за да се утврди носивоста на тлото на теренот за изградба на секакви видови на темели.

Испитување динамички модул на деформација по метод со динамичка плоча и модул на стисливост по метод со статична кружна плоча

Подготовка на извештаи и лабораториски документи од резултати на испитувања

Испитување на физичко - механички карактеристики на агрегат и камен

Советување околу квалитетните стандарди за материјалите и околу нивното можно подобрување

Нашиот тим

Двајца дипломирани градежни инжинери, едниот со повише од осум години работно искуство во лабораторија, каменолом и други области, а другиот со три години работно искуство во областа на технологија на бетон, двајцата родени во Гостивар со сонот за да носат квалитет во регионов, која што ги насочи во основење на ова компанија.

Boban Nikoloski

Бобан Николоски

Дипломиран инжинер по геотехника

Arlind Mehmedi

Арлинд Мехмеди

Дипломиран градежен инжинер

Контактирајте не

Јавете се сега

+389 70 688 979

Nikola Parapunov 33,
Gostivar 1230,
Republic of North Macedonia

Cоцијални Mедиуми

© 2023 MN ENGINEERING LABORATORY. Made with from Lucky Media